• Bồn khuấy vét 03 lớp Bồn khuấy vét 03 lớp
  • Bồn khuấy vét 03 lớp Bồn khuấy vét 03 lớp
  • Bồn khuấy vét 03 lớp Bồn khuấy vét 03 lớp

Bồn khuấy vét 03 lớp

Giá cũ:  0 ₫
Giá bán:  0 ₫

Tình trạng: 

  • * CÔNG Du1ee4NG: Bu1ed3n khuu1ea5y vét 03 lu1edbp u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng ru1ed9ng dãi trong các ngành Du01b0u1ee3c phu1ea9m, thu1ef1c phu1ea9m, hóa chu1ea5t, mu1ef9 phu1ea9m...

    * Vu1eacT LIu1ec6U: INOX 304, 316

Thông tin & Khuyến mại
0914.402.547