• Thiết bị khuấy trộn gia nhiệt và hút chân không Thiết bị khuấy trộn gia nhiệt và hút chân không
  • Thiết bị khuấy trộn gia nhiệt và hút chân không Thiết bị khuấy trộn gia nhiệt và hút chân không
  • Thiết bị khuấy trộn gia nhiệt và hút chân không Thiết bị khuấy trộn gia nhiệt và hút chân không

Thiết bị khuấy trộn gia nhiệt và hút chân không

Giá cũ:  0 ₫
Giá bán:  0 ₫

Tình trạng: 

  • Dung tích chứa: 800L
  • Dung tích khuấy: 600L max
  • Áp suất hoạt động: >= 0.1mPa
  • Động cơ khuấy: 0-40v/p
  • Diện tích làm nóng trực tiếp: 2.6m2
  • Nhiệt độ dầu làm nóng: -20 : 320 độ C
0914.402.547
cokhitoana
cokhitoana