Thiết bị phụ trợ ngành nước

Máy rút nắp, cọ rửa bình 20 lít